Bromsbelägg


BYTE AV BROMSBELÄGG: Gör detta i god tid, eller be om en kontroll nästa gång du lämnar in bilen. 

Normalt ca. Pris: 1000-2000sek

Bromsbelägg eller bromsbackar sitter på alla bilar som bromsmekanism. Detta slits givetvis med tiden och behöver bytas ut med jämna mellanrum.

Slitaget varierar brett mellan olika körstilar, bilar och kvalitet på belägg. Men man bör kontrollera frambromsarna på ca. 5-10.000mil respektive bak på ca 8-15.000mil.

Att inte byta belägg i god tid kan resultera i att själva bromsbelägget lossnar från metallplattan de sitter limmade på vilket i sin tur resulterar i ett skrapande/gnisslande ljud när ni bromsar. Att köra med detta anses trafikfarligt och bromsförmågan är nedsatt.

Gnisslande ljud från bromsarna kan även uppstå under andra förhållanden, men kontrollera gärna bromsarna en gång för mycket.