Drivaxlar


Drivaxlarna: Knackande eller malande ljud när ni svänger? Det kan vara en drivaxel som är på väg att gå sönder.

Normalt ca. Pris: 1500-5500sek

En drivaxel är uppbyggd på 2 ledbara drivknutar och en sammankopplande axel. En innre drivknut och en yttre. Det är detta som överför drivningen från växellådan ut till hjulen. Vanligast är att de yttre drivknutarna går sönder.

En drivknut som är på väg att gå sönder låter ofta med ett metalliska knackande ljud när man svänger kraftigt. ju mer det hörs ju värra är skadan.

Att fortsätta köra med detta kan resultera i skador på växellåda, framvagn och i värsta fall kan hela drivaxeln trilla ut och orsaka trafikfara.

Skadade drixknutar går ofta hand i hand med skadade drivaxeldamasker, dvs. skyddsbälgen som sitter och förhindrar att fettet som smörjer knuten skall läcka ut.

Så att byta en skadad skyddsbälg kan spara tusentals kronor.

Detta förebyggs genom service på bilen så vi tittar efter skador på skyddsbälgarna och rådgör er att byte om nödvändigt.

Vi byter då skyddsbälgen och fyller nytt fett i drivknuten.