Glöm inte att byta till vinterdäck!

Glöm inte att byta till vinterdäck!

De nya reglerna i trafikförordningen som trädde i kraft
i december 2010 säger att dubbdäckfår användas under
perioden 1 oktober till 15 april.
Vinterdäck skall användas 1 december t.om 31 mars när
det råder vinter väglag. Mönsterdjupet skall vara minst 3 mm.

Dubbfria vinterdäck får användas även efter den 15 april.
Men så snart väglaget tillåter bör sommardäcken monteras,
då de ger bättre grepp och kortare bromssträcka.
Det är också mer ekonomiskt och miljövänligt, eftersom
vinterdäck ger en högre bränsleförbrukning och sliter mer
på vägbanan.

Minsta mönsterdjup på sommardäcken är enligt lagkrav
1,6 mm. Rekommendationer föreligger på däckbyte då
mönsterdjupet understiger 4 mm.

Mäta mönstardjup med en femkrona.