Oljebyte


BYTE AV MOTOROLJA: Ett av de viktigaste momenten i en service är just oljebytet. 

Normalt ca. Pris: 800-1200sek

Oljebyte görs i regel i samband med en service, och detta är viktigare än folk tror.

Motoroljan har 3 viktiga bas funktioner som minskar i effektivitet med tiden och allt eftersom oljan används.

  1. Smörja: Oljans troligen viktigaste uppgift, och denna kommer den utföra länge, trots sin svarta färg och tjocklek.
  2. Rena; Oljan samlar ständigt sotpartiklar från motorn som blir restprodukter från förbränningen som sker i motorn. Det är detta som gör att oljan med tiden blir svart, och eftersom oljan mättas slutar den ta upp sot och dessa partiklar går med avgaserna eller börjar samlas för att sätta igen oljakanaler mm.
  3. Kyla: Oljan kyler också motorn, och allt eftersom den blir äldre och svartare, kyler den också sämre, och motorn får högre arbets temperatur.

Kortfattat sagt. Byt olja regelbundet, så mår er motor bättre, och ni förebygger eventuella problem. Vi rekomenderar ca 1500mil mellan oljebytena eller 1 gång om året.